Dawn of War

Dawn of War

Warhammer 40,000: Dawn of War is a military science fiction real-time strategy Java game developed by Relic Entertainment based on Games Workshop's popular tabletop wargame Warhammer...

read more

Kỳ Tiên Online

Kỳ Tiên Online

Phiên bản đầu tiên của game sẽ có tên Thiên Mệnh Chi Chiến. Với phiên bản này, Kỳ Tiên sẽ cho tái hiện lại trận chiến trường kỳ của Tiên Giới và Yêu...

read more